PostHeaderIcon Сторінка психолога

Бенедіс

Бенедіс Наталія Олександрівна

практичний психолог навчального закладу

спеціаліст ІІ категорії

ГРАФІК РОБОТИ:

пн, вт, ср, чт - 8:00-17:00, пт - 8:00-16:00

каб. 22.

Блог практичного психолога (викладача)

028028302870383

048053705700614

Психологічна служба ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу»

Психологічна служба Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»працюєна підставі «Положення про психологічну службу системи освіти України», наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу в системі освіти України», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 року № 1127 «Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», листа Міністерства освіти і науки України від 28.07.2017 №1/9-414, «Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році» та інших нормативних документів з цього питання.

Основна мета психологічної служби Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»:

- психологічний супровід індивідуального розвитку кожного учня в реалізації навчально-виховного процесу та охорони його психофізичного здоров’я;

- підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу.

Завдання психологічної служби Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»:

- впровадження в практику училища корекційно-розвиваючих програм навчально-виховної діяльності з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів;

- виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;

- проведення психологічної експертизи та психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки учнів та інших проявів асоціальної форми поведінки;

- здійснення профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів;

- сприяти реалізації вибраних учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей, здібностей; підготовка їх до свідомого життя;

- надання консультаційної допомоги педагогічному коллективу, щодо впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку учнів;

- надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги вступникам в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу та налагодження побутових умов їх проживання і встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі і за його межами;

- залучення постраждалих учнів до активної виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час, реабілітація;

- забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної служби всіх без винятку учнів надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року шляхом впровадження психологічних ігор та праце - і музико терапії тощо;

-створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків;

- проводити в навчальному закладі введений факультатив «Дорослішай на здоров’я», що сприятиме розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі, а також орієнтований на підсилення психологічної складової у вихованні учнівської молоді.

Снимок22Снимок23